O mnie

Katarzyna Śmierzchała

Z ogromną przyjemnością i zaangażowaniem od 23 lat spełniam się w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w placówkach oświatowych, opiekuńczo- wychowawczych, socjoterapii oraz szkolnictwie wyższym. Od 16 lat prowadzę zajęcia grupowe kształtujące KOMPETENCJE SPOŁECZNE oraz PSYCHOMOTORYCZNE najmłodszych dzieci, pracując według autorskiego programu „Odkryj w dziecku SMYKałkę”. Organizuję również liczne WARSZTATY z zakresu szeroko pojętej PSYCHOEDUKACJI dla grup, pracowników, drużyn sportowych, młodzieżowych, rodziców.

Ukończyłam 5- letnie studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku
• PEDAGOGIKA OGÓLNA, specjalność
• PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
i do chwili obecnej nieustannie się rozwijam dokształcając się w systemie studiów podyplomowych. Obecnie w zakresie moich działań zawodowych jest szeroko pojęta TERAPIA. Ukończyłam m.in. studia podyplomowe z zakresu
• PSYCHOLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY
• PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ
• PSYCHOTRAUMATOLOGII.
W ramach rozwoju umiejętności i warsztatu pracy z dziećmi i młodzieżą po przeżyciach traumatycznych podjęłam studia z zakresu
• DOGOTERAPII i z powodzeniem odnajduję się w parze z psem- terapeutą.

Swoje doświadczenie rozwijam także w oparciu o współpracę ze SPECJALISTAMI z różnych dziedzin:
• psychologii,
• psychoterapii,
• psychiatrii dziecięcej,
• fizjoterapii,
• neurologopedii,
• neuropsychologii,
• integracji sensorycznej.

Uczestniczę w licznych kursach i szkoleniach, które dają mi możliwość poszerzania swoich kompetencji w udzielaniu rzetelnej pomocy i wsparcia.

W kontakcie z moimi podopiecznymi pracuję nad ROZWOJEM sfery emocjonalnej, motywacyjnej, organizacyjnej, umiejętności nawiązywania relacji społecznych, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wydobywania i wzmacniania ich mocnych stron. Z rodzicami pracuję m.in. w zakresie PORADNICTWA PSYCHOPEDAGOGICZNEGO w sferze wychowawczej, wsparcia w relacji rodzic-dziecko oraz wzmacnianiu KOMPETENCJI w roli rodzica/opiekuna.
W swojej praktyce podchodzę do dzieci i ich opiekunów z uwagą, elastycznością oraz empatią, będąc wrażliwą na ich potrzeby i możliwości.
Realizuję również WIZYTY DOMOWE, przez co mam lepszy wgląd w funkcjonowanie rodziny jako SYSTEMU, który oddziałuje na każdego członka RODZINY.

Jeżeli chcesz zrobić pierwszy krok w stronę zadbania o siebie, swoje dziecko, rodzinę oraz wzmocnienia własnych kompetencji – SERDECZNIE ZAPRASZAM.