Skip to content

DIAGNOZA
TERAPII RĘKI

Dlaczego warto?

Ręka jest jednym z najważniejszych narzędzi, które dzieci używają do eksploracji świata i wykonywania codziennych czynności. Poprzez skuteczną diagnozę i terapię ręki, dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności motoryczne, koordynację oraz precyzję ruchów, co ma kluczowe znaczenie dla ich samodzielności i sukcesu w życiu.

Przebieg diagnozy

Podczas pierwszego spotkania dziecko bawiąc się wykonuje różne zadania, podczas których diagnosta ocenia sprawność w zakresie małej i dużej motoryki oraz gotowość do podjęcia działań grafomotorycznych. Spotkanie trwa około godziny.

Drugie spotkanie odbywa się z rodzicem lub opiekunem podczas, którego omawiane są wyniki diagnozy. Spotkanie trwa około godziny. Na zakończenie wydawana jest pisemna diagnoza, zawierająca wytyczne do pracy w domu oraz wskazówki dla nauczycieli.

tel. 607 787 546
spektrumemocji@gmail.com