Skip to content

PEDAGOG

Nasz cel

Naszym głównym celem w zakresie pomocy pedagogicznej jest efektywne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.

Pracując z najmłodszymi klientami zawsze zwracamy szczególną uwagę na indywidualne potrzeby i zdolności każdego ucznia.

Podczas pracy skupiamy się nie tylko na wsparciu w procesie edukacji, ale działamy całościowo poprzez wspieranie rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego uczniów.

Jak pracujemy

Metody pracy zawsze dostosowujemy do możliwości i potrzeb ucznia, bazujemy na:

  • grach
  • zabawach
  • projektach edukacyjnych
  • zajęciach praktycznych

które sprzyjają odkrywaniu własnych zainteresowań i pasji przez uczniów.

Spotkajmy się

Spotkania z pedagogiem odbywają się w formie konsultacji indywidualnych

W zależności od potrzeb mogą to być spotkania jednorazowe lub cykliczne.

 

Zapisy prowadzimy telefonicznie lub mailowo.

tel. 604 640 449

gabinet.mojaperspektywa@gmail.com