Oferta

Spotkania indywidualne

pomagają zdiagnozować problem oraz spojrzeć z na niego z odpowiedniej perspekTYwy. Zajmuję się relacjami rodzinnymi, zawodowymi, rówieśniczymi. Towarzyszę w kryzysach wychowawczych, okołoporodowych, rozwodowych. Wspieram rodziny patchworkowe, osoby nieheteronormatywne. Mam bardzo dobry kontakt z młodzieżą, spełniam się w tematyce wszelkiego rodzaju „buntu”. Zapraszam na konsultacje w gabinecie lub online. Spotkania trwają 50 minut, a ich ilość i częstotliwość ustalana jest na bieżąco, w zależności od potrzeb.

Zajęcia grupowe

dla dzieci w różnym wieku polegają na kształtowaniu kompetencji społecznych. W przyjaznej atmosferze, w obecności rodzica, pod czujnym okiem specjalisty dzieci mają szansę rozwinąć umiejętności nawiązywania kontaktów, współdziałania, poznać zasady panujące w grupie rówieśniczej. Współpracuję z Wydawnictwem Edukacyjnym Sobik, organizuję warsztaty dla dzieci i rodziców oparte na przygodach Fenka. Dotyczą one emocji, relacji, uczuć, dobrych manier, współdziałania. Zajęcia trwają 1,5 godziny, odbywają się cyklicznie lub okazjonalnie w grupach maksymalnie 6 osobowych.

Psychoedukacja

jest skierowana głównie do rodziców, osób zarządzających grupami nastawionymi na współpracę, prawidłowe relacje w pracy oraz życiu osobistym. Organizuję warsztaty stacjonarne oraz wyjazdowe dotyczące szeroko pojętych kompetencji społecznych, rodzicielskich. Specjalizuję się w przygotowaniu dzieci i rodziców do rozpoczęcia przygody z przedszkolem i szkołą.